Wie ben ik?

Marc de Leeuw, apotheker, freelance medical writer op het gebied van farmacie, gespecialiseerd in het schrijven van nascholingen en medische teksten.

In 2005 ben ik afgestudeerd als apotheker aan de Universiteit in Utrecht. Na enkele jaren gewerkt te hebben in de openbare farmacie, ben ik in 2008 bij het Pharmaceutisch Weekblad terechtgekomen. Als apotheker/redacteur heb ik een brede blik op de wereld van de farmacie ontwikkeld.

Vanaf 2015 werkte ik enkele jaren bij het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) van de KNMP. Gegevens uit de medische literatuur vertaalde ik naar concrete doseringsadviezen voor specifieke patiëntenpopulaties, zoals dialysepatiënten. In die periode is mijn apothekerskennis verrijkt en verdiept.

In mijn vrije tijd ben ik altijd blijven schrijven, bijvoorbeeld nascholingen voor CME-Online of artikelen voor de Gezinsgids en het Reformatorisch Dagblad. Dat beviel zo goed dat ik in juni 2019 de stap heb gezet om als freelance-redacteur verder te gaan.

Schrijven

Mijn kracht ligt in het me snel eigen maken van materie. Wat in mijn hoofd zit, kan ik direct vertalen naar een vlot leesbare tekst. Het zwaartepunt van mijn schrijfwerk als medical writer ligt bij de farmacie, het schrijven en updaten van nascholingen is me op het lijf geschreven. Ook heb ik ervaring met het schrijven van patiënteninformatie.

Daarnaast oriënteer ik me graag breder door ook geregeld artikelen te schrijven over onderwerpen die buiten de farmacie liggen. Bijvoorbeeld de geschiedenis van de ruilverkaveling in de landbouw, de nieuwe generatie digitale huiskamerorgels of de slag om de Schelde in 1944. Wat schrijven betreft, ben ik van alle markten thuis.

Redigeren

Verder ben ik bedreven in het redigeren of herschrijven van teksten. Apothekers en artsen die een publicatie voorbereiden voor een medisch tijdschrift kunnen bij mij terecht. Ik help hen graag hun boodschap helder en gestroomlijnd op papier te krijgen.

Denkt u dat ik iets voor u kan betekenen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op!