Ervaring

Tweede apotheker

Na mijn afstuderen in 2005 heb ik als tweede apotheker verschillende jaren in enkele openbare apotheken gewerkt. Daar heb ik vooral ervaring opgedaan in het afhandelen van farmacotherapeutische vragen en het geven van uitleg over medicatie aan patiënten.  

Apotheker/redacteur Pharmaceutisch Weekblad

Omdat ik mijn vrije tijd af en toe artikelen schreef voor een blad over kerkmuziek – Kerk&Muziek, een uitgave van de Vereniging Organisten Gereformeerde Gemeenten – kwam ik erachter dat schrijven echt mijn ding is. In 2008 heb ik daarom de stap gezet naar het Pharmaceutisch Weekblad, een uitgave van apothekerskoepel KNMP. Daar heb ik als apotheker/redacteur veel ervaring opgedaan met het interviewen van apothekers en medisch specialisten. Ook volgde ik belangrijk apothekersnieuws op de voet. Verder deed ik veel ervaring op met het redigeren en herschrijven van artikelen van gastauteurs.

Productspecialist Geneesmiddel Informatie Centrum KNMP

Vanaf september 2015 werkte ik bij het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) van de KNMP. Aanvankelijk schreef ik patiëntinformatie voor de website apotheek.nl, dé website voor patiënten die meer willen weten over hun medicatie. Vervolgens heb ik een twee jaar durend project geleid, waarin ik doseringsadviezen voor dialysepatiënten ontwikkelde in samenwerking met een multidisciplinaire werkgroep. Verder ontwikkelde ik adviezen voor geneesmiddelen die zijn gecontra-indiceerd bij bepaalde aandoeningen. Daarnaast bemande ik de helpdesk van het GIC, waar ik menige apothekersvraag beantwoordde, en heb ik gewerkt aan het up-to-date houden van het Informatorium Medicamentorum. Tot slot heb ik in 2018 een project opgestart waarin doseringsadviezen worden ontwikkeld voor patiënten met morbide obesitas en patiënten die bariatrische chirurgie hebben ondergaan. Door mijn werk bij het GIC ben ik ervaren in het lezen en interpreteren van medische literatuur en richtlijnen.

Freelance-redacteur

Schrijven heeft mijn hart. Daarom ben ik tijdens mijn GIC-periode in mijn vrije tijd altijd actief geweest op dit vlak. Vanaf 2015 werk ik voor nascholingsinstituut CME-Online als freelance-redacteur. E-learnings voor apothekers geef ik regelmatig een opfrisbeurt en af en toe verzorg ik een geheel nieuwe e-learning. Voor het Reformatorisch Dagblad schrijf ik medische artikelen.

Daarnaast schrijf ik ook artikelen voor het christelijke familiemagazine Gezinsgids. Die gaan over de meest uiteenlopende onderwerpen en zo heb ik mijn schrijvershorizon flink verbreed. Of het nu gaat om een artikel over de Slag om de Schelde, over ruilverkaveling in de landbouw of de klimaatverandering, als ik me stevig heb verdiept in een onderwerp, rolt het zo uit mijn pen.  

Het schrijven beviel me zo goed dat ik me daar nu volledig op ga richten. Daarom ben ik per juni 2019 gestopt als productspecialist bij de KNMP en werk ik nu als freelance-redacteur. Van alle markten ben ik thuis, met een accent op de farmacie. Ik heb een sterke ‘hands on’-mentaliteit en ben gewend aan strakke deadlines.